Möjligheternas assistans - Välkommen till Stugknuten!

Stugknuten erbjuder assistans på dina villkor, tillsammans ser vi till att just din assistans ger dig möjligheter att utvecklas och få ett rikt och innehållsrikt liv. Självklart är det Du, och ingen annan som bestämmer hur just Din assistans ska utformas och vilka som ska anställas som Dina personliga assistenter.  

Förutom assistans erbjuder vi Dig och alla andra ”Stugknutare” möjligheter till gemenskap och social samvaro på vars och ens villkor. Du får möjlighet att delta i ett stort antal olika aktiviteter, att umgås med nya och gamla vänner eller att bara slinka in på en lugn fikastund tillsammans med kompisarna.

Stugknuten ekonomisk förening bildades hösten 1996 och våra brukare och deras assistenter äger tillsammans hela företaget, med möjligheter till inflytande över vår gemensamma utveckling. Vi har sedan starten fungerat som assistanssamordnare för ett 40-tal funktions-hindrade delägare och de flesta finns fortfarande kvar och trivs i vår gemenskap. Vi tror, att en framgångsfaktor för en omsorgsfull assistans, är att vi finns nära varandra, att vi har stödjer och hjälper varandra i såväl vardag som helg samt att vi umgås och har trevligt tillsammans. Därför finns vi inte över hela landet, utan endast i Borlänge/Faluregionen och i angränsande kommuner, en förutsättning för gemenskap och nätverksbyggande.

Assistansen i centrum!

Stugknuten, ett brukar– o assistentkooperativ, som sätter själva ”assistansen” i centrum. Detta innebär att vi, brukare, anhöriga och personliga assistenter, gemensamt tar ansvar och skapar möjligheter så att du kan leva ett självständigt och utvecklande liv. Tillsammans skapar vi möjligheter för dig och dina assistenter att fungera i samhälle och arbetsliv.  

Värdegrund för vår verksamhet.

”Med kompetens, empati och respekt skapar vi tillit och glädje för alla på Stugknuten.” Med utgångspunkt från ovanstående mening arbetar vi ständigt vidare med vår värdegrund, en värdegrund som inte är färdig, utan en utvecklingsprocess som pågår varje dag, överallt där vi träffas och umgås.  

Social gemenskap har under alla år varit en av hörnstenarna i vår verksamhet. Vi tror på att alla människor har behov av att finnas i och synas i olika sociala nätverk, nätverk där var och en kan hitta en plats och en aktivitet som passar just honom/henne. Stugknuten erbjuder aktiviteter och mötesplatser där människor kan mötas och umgås under trevliga och lättsamma former.

Etiska regler är en annan av våra hörnstenar, en hörnsten som innebär, att vi alltid följer de lagar och regelverk som finns uppställda för den verksamhet som vi bedriver. Våra etiska regler innebär också att vi behandlar alla lika, oavsett vem man är. I Stugknuten är alla lika mycket värda.

Ägarinflytande, innebär i Stugknuten att alla ägare ska känna att de kan vara med och påverka vår gemensamma framtida utveckling och verksamhet. Föreningsstämman, Stugknutens högsta beslutande organ, utgör grunden och garanterar att föreningen drivs på ett demokratiskt sätt.

Styrelse- och ägararbetet i Stugknuten präglas och styrs av vår vision; Stugknuten ska vara det bästa assistansföretaget där brukarens behov alltid ska vara i centrum samt vi tillsammans kan skapa mervärden genom delaktighet och samverkan. Som det bästa assistansföretaget strävar vi också efter, att skapa goda arbetsvillkor för vår personal, så att alla är trygga och känner glädje i sitt yrke.


© Copyright Stugknuten ekonomisk förening